2024. május 20. hétfő

ftcbarkor-storyPethő Zoltán (a Baráti Kör alelnöke) visszaemlékezéseinek felhasználásával írta Hélisz József (a Baráti Kör főtitkára).

3. rész

(Aki az előzőeket nem olvasta volna:
– 1. rész
– 2. rész.)

A következő jeles dátum, 1976 ősze, amikor a Fradi krónikása, Nagy Béla által vezetett FTC Propaganda Bizottságon belül megalakult az FTC Baráti Köre. Ennek első vezetője a Propaganda Bizottság tagja, dr. Papácsy Ervin volt, aki később helyetteséül Hélisz Józsefet és Pethő Zoltánt választotta. A Baráti Kör tagjai tagsági hozzájárulást fizettek és az FTC klubházában rendszeres összejöveteleket, 1978-tól kezdődően pedig minden évben – Kemény Kázmér szervezésében – műsoros esteket tartottak, ahol még a nem Fradista művészek is ingyen léptek fel.

A Baráti Kör összejövetelein minden alkalommal kiemelkedő sportolókat, sportvezetőket, edzőket láttak vendégül és jutalmaztak meg az Állami Pénzverő vagy a Hollóházi Porcelángyár alkalmi termékeivel. Ezen kívül rendszeresen megünnepelték a „kerek” születésnapos Fradista sportolókat (pl. Toldi Gézát, Bukovi Mártont, Sárosi III Bélát), köszöntötték a hazalátogatókat (pl. dr. Sárosi Györgyöt, Kubala Lászlót, Czibor Zoltánt), de a nem Fradistákat is, mint pl. Puskás Ferencet. Köszöntöttek nem sportoló, de Fradista érzelmű hírességeket, mint pl. Farkas Bertalan űrhajós. Akik nem tudtak eljönni az összejövetelekre, azokat a vezetők meglátogatták, így voltak a nagybeteg Pataky Mihály lakásán, vagy Kocsis Sándornál a kórházban.

1981-ben az FTC elnöksége – vélhetően az összejöveteleken óhatatlanul elhangzó kritikus szavak miatt – megszüntette a Baráti Kört és helyette létrehozta az FTC Sporttörténeti Stúdiót Gyenes J. András vezetésével, amely csak interjúszerű beszélgetéseket tartott a szurkolók jelenlétében.

1983 szeptemberében a Baráti Kör hét volt tagja (dr. Bosnyák Zoltán, Csikós Gyula, Hélisz József, dr. Keresztényi József, Mészáros József, Pataky Jenő és Pethő Zoltán) asztaltársaságként alakította meg az FTC Baráti Kört. Ez jelentette a csíráját az 1983 decemberében az alakuló közgyűlésen immár hivatalosan is egyesületként – az FTC egyetértésével és támogatásával – létrejövő FTC Baráti Körnek. Az egyesület első elnöke dr. Trethon Ferenc, titkára Magyar Zoltán lett. Az FTC Baráti Körbe – az eredeti belépési időpontjuk megtartásával – „átigazolták” a korábbi FTC pártoló tagokat.

Az új Baráti Kör az Üllői úti pálya parkolójában club-házat létesített és kihasználva a korszak lehetőségeit, jogi tagjai támogatása révén anyagilag is támogatta az FTC arra érdemes sportolóit, szakosztályait.

Az 1990. márciusi közgyűlésen azonban – vélhetően ismételten csak a kritikus hangok miatt, de a gazdasági nehézségekre hivatkozva – az elnökség javasolta a Baráti Kör, mint önálló jogi személy megszűnését, a további működést az FTC-n belüli részlegként elképzelve. A közgyűlés ezt a javaslatot elvetette és megtartotta a Baráti Kört önálló egyesületként. Elnökké Mészáros Józsefet, az 1965-ös VVK diadal mesteredzőjét választották, aki titkárának Hélisz Józsefet kérte fel. Az új elnök kiürült kasszával, de nagy buzgalommal látott munkához. A szerényebb anyagi lehetőségeket a vezetők nagy Fradizmusa ellensúlyozta.

Mészáros Józsefet, 1997-es hirtelen halála után Rudas Ferenc, az 1948/49-es jubileumi bajnokcsapat csapatkapitánya követte az elnöki székben, akit azóta háromszor újraválasztottak.

A Baráti Kör első tiszteletbeli elnöke Dalnoki Jenő olimpiai bajnok volt. Az ő fájdalmas halála után e tisztséget dr. Fenyvesi Máté – sok egyéb siker mellett az 1965-ös VVK-döntő győztes góljának szerzője – kapta. A Baráti Kör alelnökei jelenleg dr. Springer Miklós, az FTC alapító elnökének unokája és Pethő Zoltán, a főtitkár pedig Hélisz József.

folytatása következik…

A végére ugorhat és hozzászólhat.

HOZZÁSZÓLÁS