2024. február 29. csütörtök

A Baráti Kör az FTC tagság “előszobája”. Közgyűlést tartott az FTC.

Szerző: Simon Sándor Bejegyzés ideje: 2010. május 21.

2010. május 21-én a népligeti csarnokban megtartotta évi rendes közgyűlését, ahol egyebek mellett az alapszabály módosításáról is döntöttek.

Az egybegyűlteket Rieb György elnök köszöntötte, majd levezető elnöknek megválasztották Kovács Miklóst, az elnökség tagját. Mielőtt az érdemi munka elkezdődött Rieb György ezen alkalomból is köszöntötte a héten fantasztikus klubrekordot felállító Lipcsei Pétert, akit a megjelentek felállva tapsoltak.

Az ünnepi pillanatok után a közgyűlést levezető Kovács Miklós irányításával az alábbi pontokat tárgyalták meg és döntöttek mindegyikben, 1-2 tartózkodás melletti egyhangú döntéssel.

1. A könyvvizsgáló jelentése
2. az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységéről
3. A Sportigazgatóság beszámolója
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója
5. Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terve teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolónak az elfogadása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
7. Az Egyesület alapszabályának módosítása, egységes szerkezetbe foglalása és az elnök felhatalmazása az egységes szerkezetű alapszabály aláírására és bírósághoz történő benyújtására.

Ez utóbbi ponthoz kapcsolódik az a passzus, amelyet a címben kiemeltünk. Idézzük a 4. ponton belül a 4.1. bekezdést, amely azt taglalja, ki és miként lehet az FTC, mint egyesület rendes (tehát szavazóképes) tagja.

4. AZ EGYESÜLET TAGJAI

4.1. Rendes tagok
4.1.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden 16. életévét betöltött, büntetlen előéletű természetes személy, aki az Egyesületnek, valamely szakosztályának illetve olyan gazdasági társasági formában működő sportszervezetnek, amelynek nevében az FTC szerepel, a sportolója, vagy edzője, a szakosztályvezetője, az egyesület elnökségének tagja, sportvezetője illetőleg legalább két éve az FTC Baráti Kör rendes tagja, ha az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja. 18. életévét be nem töltött személy az Egyesületbe tagként a törvényes képviselőjének hozzájárulásával vehető fel. Azok a személyek, akik 2010. május 21. napjáig a régi szabályok szerint az Egyesület rendes tagjai lettek, tagsági jogviszonyuk megszűnéséig a fenti feltételek teljesítése nélkül is ilyen tagok maradnak.

Örülünk annak az érezhető bizalomnak, ahogy az FTC viszonyul a Baráti Körhöz. Régen vitatott kérdés a szurkolók részéről a rendes taggá válás lehetősége, amely pár évvel ezelőtt adott volt, aztán megszüntették, csak a pártoló tagság maradt. Most újra az FTC tagjává válhat az a szurkoló, aki előtte legalább két éve az FTC Baráti Körének tagja volt.

Akit ez a lehetőség érdekel, az nyugodtan jelentkezzen az FTC Baráti Körbe. Töltse le a belépési nyilatkozatot, járjon el az abban leírtak szerint.

A végére ugorhat és hozzászólhat.

HOZZÁSZÓLÁS