2024. május 20. hétfő

Emlékezzünk a vértanúkra

Szerző: Simon Sándor Bejegyzés ideje: 2010. október 6.

Bár honlapunk az FTC Baráti Körnek a Fradival foglakozó internetes fóruma, bár az FTC Baráti Kör a Fradi körül jött létre, fradistákat tömörít, október 6-án nem feledkezhetünk meg Aradról, az ott hősi halált haltakról, a magyarság vértanúiról. Nem feledkezhetünk meg, mert mindannyian büszkén valljuk, a fradisták magyarok, akik szívükön viselik e nemzet sorsát.

Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey Károly.

Laikus szavaknál biztosan sokkal többet ér egy vers. Álljunk meg egy pillanatra az élet nagy rohanásában, olvassuk el és hajtsunk felet e vértanúhalált halt hősök emléke előtt.

Juhász Gyula: Vértanúink

1918. október 6.

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:

E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb!

A nap, melyért mi vérben esve el,
Nyugodtan haltunk ama reggelen.

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak,
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;

Hisz onnan árad, új világ felett,
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:

Szabadság minden népnek, aki él
S halni tudott egy megváltó hitér,

Egyenlőség, hogy Ember ne legyen
Mások szabad prédája, becstelen.

Testvériség, mely át világokon
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.

Ó magyarok, ti élő magyarok,
A halhatatlan élet úgy ragyog

Rátok, ha az egekbe lobogón
Igazság leng a lobogótokon,

Az Igazság, mely tegnap még halott,
Világ bírájaként föltámadott.

A népek szent szövetségébe ti
Úgy lépjetek, mint Kossuth népei.

A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke így dalol.

A végére ugorhat és hozzászólhat.

2 hozzászólás

 1. trebla77 írta:

  A vértanúink segítenek a mai napok hőseinek is!
  Emléküket örökre megőrizzük!

  Hozzászólás ideje: 2010. október 6. 16:46

 2. kukasmacska írta:

  Az aradi vértanúk és utolsó szavaik:

  Aulich Lajos magyarországi német polgárcsalád leszármazottja, magyarul nem beszélt
  Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.

  Damjanich János vagyontalan szerb katonacsalád sarja
  Azt gondoltam én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza! Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.

  Cserneki és tarkői Dessewffy Arisztid magyar középbirtokos nemes
  Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

  Kiss Ernő magyar anyanyelvű, gazdag örmény családból származott
  Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.

  Knezich Károly horvát határőrtiszt és magyar édesanya fia
  Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.

  Lahner György magyarországi német polgárcsaládból származott, a magyar nyelvet törve beszélte
  Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.

  Lázár Vilmos magyar anyanyelvű, örmény származású nemes
  Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.

  Altleiningeni gróf Leiningen-Westerburg Károly német arisztokrata család fia
  A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját
  Csak most, későn esett tudomásomra, hogy a hírlapokban felülem azon hír szárnyal, mintha én Buda vára bevételénél az osztrák tiszteket orozva legyilkoltattam volna, nekem most többé lapok útján ezt megcáfolni alkalmam nincs, de itt az utolsó percben, Isten szabad ege alatt, a jelenlevők előtt – midőn mindjárt az Isten ítélőszéke előtt állandok – e felőlem terjesztett hírt ünnepélyesen alacsony rágalomnak nyilvánítom.

  Nagysándor József magyar
  De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.

  Pöltenberg Ernő lovag, osztrák nemesi családban született
  Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!

  Schweidel József magyarországi német család sarja
  A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot

  Török Ignác kisbirtokos magyar nemesi családból származott
  Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.

  Hernádvécsei és hajnácskői gróf Vécsey Károly magyar arisztokrata család fia
  Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

  Németújvári gróf Batthyány Lajos magyar arisztokrata
  A gyermekeket áldd meg és csókold meg az én nevemben, ne szégyelljék, nem kell szégyellniük atyjukat, az én halálomnak gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Ebben az ünnepélyes órában megesküszömm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam; ugyan ki hiszi el ezt most! És ezért halok meg; a törvény, a király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy visszaéljenek velem. Viam meam persecutus sum, ezért ölnek meg engem.

  Hozzászólás ideje: 2011. október 6. 10:31

HOZZÁSZÓLÁS