2024. június 13. csütörtök

A Baráti Kör közgyűléséről jelentjük

Szerző: Simon Sándor Bejegyzés ideje: 2009. május 24.

ftc-bk-logo42009. május 23-án délelőtt 10 órai kezdettel megtartotta az alapszabály szerint esedékes küldöttközgyűlését az FTC Baráti Kör Egyesület.

A közgyűlést az FTC székházában, a Toldi-teremben rendezték, amely az összehívás időpontjában máris határozatképesnek minősült, azt Rudas Ferenc a Baráti Kör elnöke nyitotta meg.
dscn3092
A megnyitóban emlékeztette a küldötteket a legutolsó közgyűlés óta elhalálozott tagokra, akikről a megjelentek egyperces néma felállással emlékeztek meg.

A megnyitó szavak után a szó Hélisz József főtitkárt illette, aki részletesen beszámolt az eltelt időszak eredményeiről.
dscn3093
Egyebek mellett büszkén említette a Baráti Kör emelkedő taglétszámát, azt a tényt, hogy az egyesület a beszámolási időszakban kiemelkedően jó viszonyt ápolt a FTC-vel mint egyesülettel, illetve a labdarúgást igazgató Zrt-vel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy úgy az FTC elnöke, Rieb György, mint a Zrt. alelnök-vezérigazgatója, Berki Krisztián a Baráti Kör tagjai lettek, ilyenre korábban nem volt példa. Ugyanilyen örömteli, hogy a Baráti Kör elnöke, Rudas Ferenc tanácskozási joggal rendszeres résztvesz az FTC elnökségének ülésein, ahová a legutóbbi FTC közgyűlésen a Baráti Kör alenökét, dr. Springer Miklóst rendes tagnak is beválasztották. Megemlítette, hogy jó az informális együttműködés a szurkolókat képviselő FSZSZ szervezettel, ahogy jó volt – annak sajnálatos megszűnéséig – az FTC Pártolói Egyesülettel is, amelynek azóta több tagja a Baráti Kör tagjává vált. Szólt a vidéki alszervezetek működéséről, azok tagjainak az egyesület életébe történő bevonásáról. Kiemelte, hogy a Baráti Kör az utóbbi néhány hónapban elindította internetes honlapját, így immár a világhálón is képviselni tudja magát és azt a munkát, amelyet tagjai a Fradiért végeznek. Ennek egyik láncszeme az az új embléma (logó), amit hivatalosan is bemutatott a küldötteknek. Nem maradhatott szó nélkül a Baráti Kör havi baráti összejöveteleinek kérdése sem, ami azzal az örömteli összegzéssel zárult, hogy a tagok immár kinőtték az eddigi helyszínt, megjelölve egyben az újonnan megválasztandó elnökség egyik fontos feladatát is, miszerint új, nagyobb, de mindenképpen a jelenlegihez hasonlatos, baráti hangulatú helyszínt kell keresni.

A főtitkári beszámoló után először dr. Springer Miklós alelnök olvasta fel a felügyelő bizottság,
dscn3094

majd Pethő Zoltán alelnök a fegyelmi bizottság jelentését.
dscn3095

A jelentéseket a főtitkári beszámolóval együtt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Következő napirendi pontként a közgyűlés új kitüntető címekről határozott. Megalkotta a Baráti Kör Babérkoszorús-, Aranykoszorús- és Ezüstkoszorús Tagja kitüntető címet, csakúgy mint a Tiszteletbeli tag státusát. A megalkotás után az első díjátadásra is sor került: a Baráti Kör Babérkoszorús Tagja kitüntető címet Rudas Ferenc elnöktől dr. Springer Miklós vehette át.
dscn3101

A jelenlevő tagok közül Rieb György az FTC elnökeként szólt a közgyűléshez, említve a Fradi megmentése körül lezajlott eseményeket, mint múltat, de ami sokkal fontosabb, beszámolt a tervekről, miként kívánják a szakosztályok életét segíteni, mit kívánnak a sportolók jobb eredményeiért tenni. Milyen lesz és mikor épül meg az új stadion, abban milyen lehetőségei lehetnek a Baráti Körnek.
dscn3097

Hasonló hangnemben szólt a közgyűléshez Berki Krisztián, aki a labdarúgó Zrt. terveit ismertette a jelenlevőkkel.
dscn3098

Szót kért Takács Tibor is, aki a közelmúltban alakult Nagy Béla Hagyományőrző Társaság elnökeként hangsúlyozta a múlt, a hagyományok őrzésének fontosságát, az annak érdekében kifejtendő munkát, amiben szorosan együtt kívánnak működni a Baráti Körrel.
dscn3099

Mivel a közgyűléssel a régi vezetőség mandátuma lejárt, ezért új vezetőséget kellett választani, amit Kopeczky Lajos, mint a jelölőbizottság elnöke vezényelt le.
dscn3102

A Baráti Kör korábbi tiszteletbeli elnöke Dalnoki Jenő elhunyt, erre a posztra a közgyűlés dr. Fenyvesi Mátét választotta, aki meghatottan mondott köszönetet a bizalomért.
dscn3107

Ezek után a közgyűlés újraválasztotta elnöknek Rudas Ferencet, alelnököknek dr. Springer Miklóst és Pethő Zoltánt, főtitkárnak Hélisz Józsefet, titkárnak pedig megválasztotta Kiss Imrét.

Az alapszabály adta lehetőségeken belül maximálisra bővítették az elnökség létszámát, megválasztva annak tagjait. Az elnökség összetétele reprezentálja a célokat, abban képviselve vannak egykori sportolók, szurkolók, vidéki szervezetek vezetői, a belépő új tagokat képviselő tagtársak és a fiatalabb korosztály képviselői is.

Az új elnökség névsora az alábbi:
Friedmanszky Zoltán
Dr. Gyimesi András
Wagner Rudolf
Schlegel Oszkár
Dr. Kocsis Zoltánné
Széles András
Orbán Attila
Takács Tibor
Szántay Balázs
Miskolczi József
Simon Sándor

Ugyancsak megválasztották az új Felügyelő és Fegyelmi Bizottságot.

A közgyűlés az “egyéb kérdések” napirendi pont tárgyalásával zárta munkáját, amely lényegében a jelenlevő vezetőkhöz intézett kérdésekből állt, akik derekasan meg is válaszolták azokat.

Az újjáválasztott és az újonnan megválasztott tisztségviselőknek munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!

A végére ugorhat és hozzászólhat.

HOZZÁSZÓLÁS