2023. december 11. hétfő

A 2009-2010. évi NB I. (Soproni Liga) versenykiírása

Szerző: Simon Sándor Bejegyzés ideje: 2009. július 26.

soproni_liga_logo_Pénteken egy mérkőzéssel elkezdődött, szombaton öttel folytatódott, vasárnapra is jutott egy, a lényeg azonban még hátravan. Hát persze, hogy csapatunk, a Ferencváros újbóli bemutatkozásáról beszélünk!

A jövő heti tényleges bemutatkozásig azonban nézzük, mik is lesznek a szabályok az idén.

Kezdjük az elején, hisz nem mindenki tudja, hogy mi ennek a sorozatnak a célja:

1. A Soproni Liga célja (aki azt hitte, hogy tudja, az is olvassa, hátha meglepődik):
– a magyar labdarúgás fejlesztésére vonatkozó sportszakmai feladatok megvalósítása, a Nemzeti Soproni Liga első osztályában (továbbiakban: Soproni Liga NB I.),
– a Soproni Liga NB I-ben résztvevő csapatok színvonalas versenyzésének, valamint a válogatott csapatok eredményes szereplésének folyamatos biztosítása,
– az Soproni Liga NB I-ben résztvevő csapatok teljesítmény sorrendjének objektív megállapítása,
– az UEFA által szervezett nemzetközi kupaküzdelmekben való indulási jog eldöntése,
– a Fair Play elv érvényre juttatása, és a Fair Play magatartásforma népszerűsítése.

2. A Soproni Ligát a Magyar Labdarúgó Szövetség írja ki, szervezi és működteti.

3. A Soproni Liga nevezési és részvételi feltételei (kivonatosan)
b.) A sportszervezet a Soproni Ligába való nevezésekor, illetve részvétele teljes időtartama alatt rendelkezik az MLSZ által számára kiadott Klublicenccel. Az MLSZ Klublicenc szabályzatában foglalt rendelkezéseket a részvétel teljes időtartama alatt betartja.

e.) A sportszervezet a nevezés határidejéig írásos nyilatkozattal igazolja / vállalja, hogy:
– az érvényes szerződéssel rendelkező labdarúgóival, edzőivel, sportvezetőivel és más sportszervezettel szemben nincs lejárt tartozása, és azt az érintett aláírásával igazolja.

h.) Rendelkezik és a Soproni Liga teljes időszaka alatt rendelkezni fog mindazon személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel, melyek szükségesek a Soproni Ligában való részvételhez, a jelenleg ismert és jövőbeni vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez.

o.) A sportszervezet önként vállalja, hogy a Soproni Ligába való nevezését megelőzően tagsági viszonyt létesít a Magyar Hivatásos Labdarúgó Ligával (MHLL) és azt a bajnoki év teljes időtartama alatt fenntartja.

8. A Soproni Liga rendszere
d.) A Soproni Liga bajnoki fordulói általában hétvégi napokon, illetve – szükség esetén – hétköznapokon kerülnek lebonyolításra az alábbiak szerint:
Hétvégi forduló játéknapjai:
– Szombat (fő játéknap)
– Péntek, Vasárnap
Hétközi forduló játéknapjai:
– Szerda (fő játéknap)
– Kedd, Csütörtök

9. A Soproni Liga időrendje
c.) Az MLSZ Versenybizottsága irányított sorsolás keretében a bajnoki év során 4 kettős találkozó (kettős rangadó) megtartását lehetővé teheti. A Versenybizottsághoz ilyen irányú kérelmet, a sorsolást megelőző napon benyújthat az MLSZ Elnöke, vagy a 2 pályaválasztó sportszervezet képviselője. A kettős találkozó (kettős rangadó)
szervezője az MLSZ.

10. A Soproni Liga helyezéseinek eldöntése
b.) Amennyiben kizárólag a megszerzett pontok alapján nem dönthető el a bajnoki sorrend (pontegyenlőség), úgy, annak meghatározása az MLSZ Versenyszabályzat ide vonatkozó pontja alapján történik.

(Azaz első helyen a több győzelem, majd ha az is egyenlő, akkor sorban, jobb gólkülönbség, több rúgott gól, egymás ellen játszott meccsek pontkülönbsége, egymás ellen játszott meccsek gólkülönbsége, egymás elleni meccseken az idegenben rúgott több gól, fair-play versenyben a jobb helyezés, sorsolás.)

c.) A b.) pontban foglaltaktól eltérően – az MLSZ Versenyszabályzat figyelmen kívül hagyásával – kizárólag a megszerzett pontok alapján kerülnek meghatározásra az alábbiak:
– a bajnoki cím (1. helyezés);
– valamennyi további, a nemzetközi kupák bármelyikében történő indulásra jogosító bajnoki helyezés;
– a Soproni Ligából való kiesés.

d.) Amennyiben a c.) pontban foglaltak bármelyike nem dönthető el kizárólag a megszerzett pontok alapján (pontegyenlőség), úgy, az azonos pontszámmal rendelkező sportszervezetek rájátszásos formában lebonyolított, egymás között lejátszott, oda-visszavágómérkőzéseken döntik el azokat, az alábbiak szerint.

– Két csapat oda-visszavágót játszik kupaszabályok szerint.
– Három csapat egyfordulós rendszerben újabb mérkőzéseket játszik (A-B, B-C, C-A). Ha itt is pontegyenlőség alakul ki, akkor azon belül a versenyszabályzati pontok sorrendje a mérvadó (a szerkesztő megjegyzése: itt talán igazságosabb lett volna az eredeti bajnokságban megszerzett helyezést elővenni, hiszen az mégis 30 lejátszott mérkőzés alapján alakul kis, szemben az itteni kettővel)
– Négy vagy több csapat pontazonossága esetén az MLSZ Versenybizottsága külön határozza meg a lebonyolítás rendjét (szerkesztői kérdés: ezt miért nem lehetett most megtenni?)

16. Játékjogosultság
b.) A Soproni Ligában való részvétel teljes időtartama alatt a sportszervezet játékoskeretében szerepelnie kell minimálisan nyolc fő saját nevelésű labdarúgónak.
A saját nevelésű labdarúgó (8 fő) meghatározása:
b. a.) klub nevelésű labdarúgó:
aki 15 – 21 éves kora között az adott klubban legalább 3 évet egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos volt
b. b.) szövetségi nevelésű labdarúgó:
aki 15 – 21 éves kora között a Szövetséghez tartozó más klubban legalább 3 évet egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos volt
(A 3 évet a labdarúgó sportszervezetnél játszott első és utolsó hivatalos mérkőzése közötti időszakot alapul véve kell számolni.)
A szövetségi nevelésű labdarúgók aránya nem haladhatja meg az összes saját nevelésű labdarúgó (8 fő) 50%-át, azaz 4 labdarúgót.

c.) Nem magyar állampolgárságú labdarúgó Soproni Ligában való szerepeltetése esetén az MLSZ Versenyszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy az „egyéb országok” labdarúgóiból mérkőzésenként legfeljebb 5 labdarúgó szerepeltethető
egy időben.

19. Stadion és pálya
A bajnoki mérkőzéseket az egész bajnoki évben az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatának megfelelő stadionokban (pályákon) kell lebonyolítani, amely az MLSZ hitelesítésével rendelkezik. (Olvasói igény esetén a későbbiekben ebből is szemezhetünk.)

20. Vagyon értékű jogok, marketing (reklám), média
Az NB I-es sportszervezetek vagyoni értékű jogait az MLSZ az Elnökség 16/2009. számú határozatában ( 2009.02.26. ) foglaltak szerint magához vonja.

21. Egyéb rendelkezések
a, A Soproni Liga közben visszalépett, kizárt, vagy törölt sportszervezet a 2010-2011. bajnoki évben csak kettő bajnoki osztállyal alacsonyabb osztályban indulhat.
b, A Soproni Ligában résztvevő sportszervezetek a bajnoki mérkőzés napját követő harmadik napon újabb bajnoki mérkőzés lejátszására kötelezhetők.
Televíziós közvetítésre kiválasztott mérkőzések lebonyolításával kapcsolatosan, a sugárzási szerződésben foglaltak minden esetben az irányadóak, ha az MLSZ jelen versenykiírása másképp nem rendelkezik.
Amennyiben az MLSZ Versenybizottsága a mérkőzés előre kisorsolt és kijelölt napját valamint időpontját – a mérkőzések között kötelezően betartandó időtartam figyelembevételével – megváltoztatja, azt köteles a sportszervezetekkel előre, írásban legalább 5 nappal a mérkőzés új időpontja előtt közölni.
c, A televíziós közvetítésre kijelölt mérkőzést a sportszervezetek kötelesek a közvetítés meghatározott időpontban lejátszani. Amennyiben a televízió az időpont egyeztető tárgyaláshoz
képest, valamint az általa előre hivatalosan megadott időponthoz képest változást jelent be, azt legalább 5 nappal a közvetítés előtt közölnie kell a csapatokkal.
A tévés mérkőzéseken kívül az adott fordulóban – beleértve a hétköznapi fordulót is – az összes bajnoki mérkőzést kötelező azonos napon, és azonos kezdési időponttal megrendezni, amelynek időpontját az MLSZ Versenybizottsága határozza meg. A mérkőzések a hétvégi
fordulóban általában szombaton (fő játéknap) nyári időszámítás esetén 18.00-20.00 óra között, téli időszámítás esetén 15.00-17.00 óra között kezdődhetnek, ettől való eltérést az MLSZ Versenybizottsága engedélyezhet.

l, Súlyos nézőtéri rendbontás (pl. az ellenfél, a mérkőzésen nem részt vevő, a pályán részt vevők folyamatos rasszista vagy antiszemita szidalmazása, rasszista megnyilvánulások, verekedés, pirotechnikai eszközök játéktérre történő dobálása, stb.) esetén, a játékvezető félbe szakítja a mérkőzést és a jelenlévő ellenőrökkel konzultál a mérkőzés azonnali beszüntetéséről, vagy a mérkőzés folytatásáról. Az adott mérkőzésen, a nézőtéren második alkalommal történő súlyos
rendbontás után a játékvezető a mérkőzést beszünteti.

Akinek ez a kivonat önmagában nem elég, a teljes szöveget elolvashatja az MLSZ hivatalos honlapján (www.mlsz.hu).

A végére ugorhat és hozzászólhat.

HOZZÁSZÓLÁS